Vzdelanie sa

začína u nás

O škôlke

Materská škola Kyjevská 2020/14 v Rožňave poskytuje predškolské vzdelanie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Pri výchove a vzdelávaní rešpektujeme ciele výchovy a vzdelávania zo školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu Slniečko. Základné črty našej práce:

  • Zaujímame sa o každé dieťa.
  • Ceníme si každé dieťa také, aké je.
  • Spoznávame a zameriavame sa na silné stránky dieťaťa.

Naše triedy

Motýliky

5. trieda

Vek: 2 - 6 roční

Sovičky

6. trieda

Vek: 2 - 6 roční

Slniečka

1. trieda

Vek: 2 - 3 roční

Kvietky

4. trieda

Vek: 2 - 6 roční

Včielky

2. trieda

Vek: 3 - 4 roční

Lienky

3. trieda

Vek: 2 - 6 roční

Presvedčte sa sami.

Hovorí sa, že lepšie raz zažiť ako stokrát počuť, a preto Vás radi privítame v našej škôlke. Zatiaľ si môžete nájsť najnovšie informácie, dokumenty a fotogalériu priamo na našej novej webovej stránke.

MŠ - Ul. kyjevská
Ul.kyjevská 2020/ 14

048 01 Rožňava
Slovenská republika