2% zaplatenej dane

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na materskej škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho proces
  • Skvalitnenie vybavenia školy

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o vyplatení dane za rok 2021.

Vyhlásenie o poukázaní dane: 

vyhlasenie

ZO ❤️ ĎAKUJEME VŠETKÝM FYZICKÝM OSOBÁM I PRÁVNICKÝM SUBJEKTOM, RODIČOM, PRIATEĽOM NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ZNÁMYM I NEZNÁMYM, ZA POSKYTNUTÉ 2% Z DANE.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno: SRRZ – RZ pri materskej škole

Sídlo: Kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava

IČO: 173196170422

SID: 422

Číslo účtu: 0511921944/0900

Právna forma: občianske združenie