Memorandum dieťata

 • Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo chcem. Iba vás skúšam.
 • Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou.
 • Neprotirečte si. To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.
 • Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.
 • Nedávajte sľuby, ak ich nedokážete dodržať. To by podkopávalo moju dôveru vo vás.
 • Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom to zneužijem a naďalej vás budem zapriahať do svojich služieb.
 • Nepripustite, aby sa venovalo priveľa pozornosti mojim "zlým zvykom" To ma iba povzbudí v nich pokračovať.
 • Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.
 • Nesnažte sa diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu. Vtedy vás vôbec nepočúvam.
 • Nesnažte sa mi kázať. Boli by ste prekvapení, ako dobre viem, čo je dobré a čo zlé.
 • Nesnažte sa, aby som cítil, že moje chyby sú hriechy. Musím sa učiť robiť chyby, bez nejakého pocitu, že nie som dobrý.
 • Nechcite, aby som vždy vysvetľoval svoje správanie. Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.
 • Neochraňujte ma pred dôsledkami. Potrebujem ich poznať a získať vlastné skúsenosti.
 • Neodstrkujte ma, keď kladiem otázky. Ak tak urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie niekde inde.
 • Nebojte sa, že so mnou trávite iba málo času. Ráta sa mi, ak ho spolu vôbec trávime.
 • Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia. Niekedy sa zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabudne nikdy.
 • Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia. Niekedy sa zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabudne nikdy.
 • Zaobchádzajte so mnou ako so svojim priateľom. Potom budem vašim priateľom aj ja.