Náš tím

Naši profesionálni učitelia sa radi učia a odovzdávajú túto lásku a vášeň deťom.

Mgr. Erika Kelemenová

Riaditeľka školy, 6. trieda

Telefón: 058 / 7341893
Email: ms.kyjevska@roznava.sk

Mgr. Eva Škorňová

Zástupkyňa riaditeľky - triedny učiteľ 5. trieda

Mgr. Marcela Dovcová

Pedagogický zamestnanec - 3. trieda

Bc. Marcela Gazdíková

Pedagogický zamestnanec - 4. trieda

Mgr. Henrieta Hliváková

Pedagogický zamestnanec - 1. trieda

Monika Hulinová

Pedagogický zamestnanec - 4. trieda

Bc. Katarína Kardosová

Pedagogický zamestnanec - 2. trieda

Mgr. Adriana Lesňáková

Pedagogický zamestnanec - 6. trieda

Mgr. Ľubica Madarászová

Pedagogický zamestnanec - 2. trieda

Mária Mikulecká

Pedagogický zamestnanec - 3. trieda

Ing. Michaela Óvaryová

Pedagogický asistent

Bc. Vladimíra Hegedúšová

Pedagogický zamestnanec -5. trieda

Lejla Véghová

Pedagogický zamestnanec - 6. trieda

Bc. Katarína Sentpeteryová

Pedagogický zamestnanec - 1. trieda

Zuzana Richnavská

Riaditeľka školskej jedálne

Eva Magyarová

Kuchárka

Kornelyia Pulenová

Kuchárka

Erika Tomášik

Pomocná sila v kuchyni

Valéria Bakošová

Pomocná sila v kuchyni

Andrea Herichová

Technický zamestanec

Jana Olexová

Technický zamestnanec

Tímea Kissová

Technický zamestnanec

Vojtech Šimko

Technický zamestnanec - údržbár