Náš tím

Naši profesionálni učitelia sa radi učia a odovzdávajú túto lásku a vášeň deťom.

Mgr. Erika Kelemenová

Riaditeľka školy, 6. trieda

Telefón: 058 / 7341893
Email: ms.kyjevska@roznava.sk

Mgr. Eva Škorňová

Zástupkyňa riaditeľky - triedny učiteľ 4. trieda

Mgr. Marcela Dovcová

Pedagogický zamestnanec - 2. trieda

Bc. Marcela Gazdíková

Pedagogický zamestnanec - 3. trieda

Mgr. Henrieta Hliváková

Pedagogický zamestnanec - 6. trieda

Monika Hulinová

Pedagogický zamestnanec - 3. trieda

Katarína Kardosová

Pedagogický zamestnanec - 5. trieda

Mgr. Adriana Lesňáková

Pedagogický zamestnanec - 5. trieda

Mgr. Ľubica Madarászová

Pedagogický zamestnanec - 1. trieda

Mária Mikulecká

Pedagogický zamestnanec - 2. trieda

Ing. Michaela Óvaryová

Pedagogický zamestnanec - 1. trieda

Bc. Vladimíra Hegedúšová

Pedagogický zamestnanec -4. trieda

Lejla Véghová

Pedagogický zamestnanec - 6. trieda

Zuzana Richnavská

Riaditeľka školskej jedálne

Eva Magyarová

Kuchárka

Alžbeta Sirgelyová

Kuchárka

Kornélia Pulenová

Pomocná sila v kuchyni

Valéria Bakošová

Pomocná sila v kuchyni

Annamária Kovácsová

Technický zamestanec

Jana Olexová

Technický zamestnanec

Tímea Kissová

Technický zamestnanec

Ján Forgáč

Technický zamestnanec - údržbár