Rodičovská rada a rada školy

Rodičovská rada pri Materskej škole Kyjevská 2020/14, Rožňava

  • Janka Molčanová Predseda

Rada školy pri Materskej škole Kyjevská 2020/14, Rožňava